MLS Nieruchomości – System Wielokrotnego Oferowania*

Firma GILIS Nieruchomości posługuje się w swojej działalności nowoczesnym narzędziem sprzedaży, jakim jest System Wielokrotnego Oferowania – MLS Nieruchomości * W Systemie tym znajdują się tylko sprawdzone i aktualne oferty sprzedaży i wynajmu oferowane przez biura obrotu nieruchomościami z obszaru niemal całej Polski, należących do lokalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Biura działają w oparciu o licencje zawodowe zatrudnianych pośredników, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej. System MLS Nieruchomości stawia przed biurem wymagania świadczenia usług na najwyższym poziomie: Zgłoszona nieruchomość

 • zostaje poddana dokładnej weryfikacji pod kątem stanu faktycznego (wizytacja nieruchomości),
 • jest sprawdzany jej stan prawny na podstawie pozyskanych dokumentów,
 • ustalona wartość rynkowa jest poparta dogłębną analizą cech nieruchomości i tendencji na lokalnym rynku nieruchomości,
 • opracowana oferta w systemie musi pojawić się w ciągu 72 godzin od podpisania umowy pośrednictwa,
 • jest szczegółowo opisana, uzupełniona bogatą dokumentacją zdjęciową.

Współpraca między biurami w ramach systemu MLS Nieruchomości

 • odbywa się zgodnie z zasadami etyki i standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury,
 • ułatwia bezzwłoczne poinformowanie wszystkich biur o pojawieniu się na rynku nowej nieruchomości (codziennie rano otrzymują oni pocztą elektroniczną informacje o nowej ofercie w Systemie),
 • przyspiesza proces sprzedaży (zwyczajowe dzielenie się wynagrodzeniem z pośrednikiem Klienta kupującego pozytywnie wpływa na efektywność sprzedaży).
 • Do systemu MLS Nieruchomości trafia oferta po zawarciu umowy pośrednictwa z zastrzeżeniem wyłączności (tzw. umowa systemowa).

Korzyści dla Klienta wynikające z podpisania umowy systemowej:

 • reprezentuje Cię biuro, którego zadaniem jest szeroka promocja i reklama Twojej nieruchomości w Systemie MLS Nieruchomości, kilkunastu portalach internetowych, firmowej stronie www, prasie branżowej i witrynie biura,
 • Twój pośrednik sprawnie zorganizuje prezentację Twojej nieruchomości, skompletuje potrzebną dokumentację, profesjonalnie przeprowadzi negocjacje, dopilnuje, aby w umowie nie znalazły się niekorzystne dla Ciebie zapisy,
 • będziesz kontrolował proces sprzedaży, otrzymując raporty o osobach zainteresowanych ofertą i podjętych działaniach,
 • Twoja nieruchomość może zostać oznaczona firmową tablicą informującą o sprzedaży/ wynajmie,
 • za swoją nieruchomość uzyskasz możliwie najwyższą cenę rynkową,

Podpisując umowę systemową wręczasz nam narzędzia, umożliwiające podjęcie szerokiej współpracy, w ramach której potencjalni konkurenci (inne biura nieruchomości) stają się sprzymierzeńcami, mającymi wspólny cel: SPRZEDAĆ TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ !!!

 

 

 

 

* System MLS Nieruchomości – to system współpracy pomiędzy biurami obrotu nieruchomościami, ułatwiający zawieranie transakcji stworzony przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jest to organizacja zawodowa zrzeszająca licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami z terenu województwa mazowieckiego, największa tego typu organizacja społeczno-zawodowa w Polsce. Do WSPON należy ponad 400 licencjonowanych pośredników. Od ponad 10-u lat swego istnienia WSPON skupia i szkoli swoich członków (wymóg ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji nałożony na pośredników Ustawą o gospodarce nieruchomościami), zrealizował wiele praktycznych projektów, m.in. rachunek RBON, gwarantujący klientom pełne bezpieczeństwo transakcji.

Wyślij znajomemu