Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej GILIS Nieruchomości. W tym miejscu wyjaśniamy obowiązujące w GILIS Nieruchomości zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie użytkownik naszego serwisu może nam udostępnić podczas korzystania z serwisu.

Jeśli użytkownik naszego serwisu internetowego przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje te nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu.

Wyjątek od ww. zasady może zaistnieć w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia przekazanych nam danych osobowych będzie spoczywał na nas z mocy obowiązującego prawa oraz w przypadku udostępnienia nam danych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. nr 133 poz. 883.

Serwis internetowy GILIS Nieruchomości wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji nt. korzystania przez użytkowników z naszego serwisu internetowego.